Protetyka
W naszej Przychodni zajmujemy się szeroko pojętą protetyką (uzupełnienia ruchome czyli protezy jak i uzupełnienia stałe czyli korony i mosty). Protezy ruchome to takie, które można wyjąć z ust zaś stałe to takie, które lekarz mocuje na stałę w ustach pacjenta( cementuje). Protezy ruchome dzielimy na:

  • akrylowe osiadające (zbudowane głównie z akrylu)
  • szkieletowe trzon protezy stanowi odlew ze stopu chromokobaltowego (szkielet)

Jeżeli mamy możliwość wyboru miedzy tymi protezami to zawsze powinien on paść na protezę szkieletową. Proteza osiadająca posiada bardzo destrukcyjny wpływ na podłoże, do którego przylega. Jej jedynym plusem jest jej cena.
Protezy stałe czyli korony i mosty.

Najczęściej stosowana w naszej praktyce jest korona złożona metaloceramiczna. Jej wewnętrzny szkielet wykonany jest z cienkiego (0,3 – 0,5 mm) odlewu ze stopu metalu. Nazywany jest „czapką”. Na czapkę nakładane są, kolejne warstwy ceramiki, które są wypalane w specjalnych piecach w warunkach próżni. W krajach wysokorozwiniętych czapka najczęściej wykonana jest ze złota , które jest całkowicie obojętne w kontakcie z naszymi tkankami.Od kilku lat coraz częściej wykonujemy korony cyrkonowe bardziej estetyczne i tak jak wcześniejsze są odlewane tak cyrkonowe są komputerowo wycinane.

Dlaczego najlepsza jest porcelana?

  • Odporna na ścieranie
  • Długowieczna
  • Utrzymująca stałą barwę

Od kilku lat możemy zaoferować naszym pacjentom korony bezmetalowe. Ich szkielet wykonany jest również z porcelany. Szczególnie polecamy je w odbudowie zębów przednich ze względu na ich kosmetykę.

Alternatywą dla mostów porcelanowych na podbudowie metalowej są, od niedawna korony i mosty na podbudowie cyrkonowej.

Ich zaletami podobnie jak koron pełnoceramicznych jest:

  • Najwyższa estetyka
  • Bardzo duża trwałość i odporność na zgniatanie
  • Cechy izolatora w zetknięciu ciepłymi lub zimnymi pokarmami
  • Brak właściwości alergicznych
  • Bardziej oszczędna preparacja (szlifowanie)

Licówki estetyczne
Licówka to cienki płatek porcelany grubości 0,3 – 0,8 mm. Przyklejane są, do powierzchni zęba za pomocą, specjalnych płynnych cementów. Mają, zastosowanie w korygowaniu kształtu i koloru zębów.

Ich zaletą, jest minimalna utrata tkanek zęba i wspaniała estetyka.